คลังโชว์แก้หนี้นอกระบบ พิโกฯปล่อยกู้แล้ว218ล้าน

คลัง โชว์พิโกไฟแนนซ์ปล่อยกู้แก้หนี้นอกระบบได้แล้ว 48 จังหวัด วงเงินกู้ 218 ล้านบาท ขณะที่ ธ.ก.ส.และออมสินปล่อยกู้แก้หนี้นอกระบบยอดแซงไปแล้วเกือบ 1 หมื่นล้านบาท นายพรชัย ฐีระเวช ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการเงิน ในฐานะโฆษกสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) เปิดเผยความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบว่า ขณะนี้การทำสินเชื่อรายย่อยระดับจังหวัด (สินเชื่อพิโกไฟแนนซ์ )

ตั้งแต่เดือนธ.ค.59-ธ.ค.60 มียอดสินเชื่ออนุมัติสะสม 8,561 บัญชี รวมเป็นเงิน 218 ล้านบาท หรือคิดเป็นวงเงินสินเชื่ออนุมัติเฉลี่ย 2.55 หมื่นบาทต่อบัญชี ประกอบด้วย สินเชื่อแบบมีหลักประกัน 4,348 บัญชี เป็นเงิน 136 ล้านบาท และสินเชื่อแบบไม่มีหลักประกัน 4,213 บัญชี เป็นเงิน 82.81 ล้านบาท ส่วนสินเชื่อที่ค้างชำระไม่เกิน 3 เดือน มีจำนวน 209 บัญชี คิดเป็นเงิน 4.93 ล้านบาท หรือ 6.69% ของยอดสินเชื่อคงค้างรวม และมีสินเชื่อค้างชำระเกินกว่า 3 เดือน จำนวน 42 บัญชี คิดเป็นเงิน 1.50 ล้านบาท หรือ 2.04 % ของสินเชื่อคงค้างรวม สำหรับนิติบุคคลสนใจยื่นคำขออนุญาตประกอบธุรกิจพิโกไฟแนนซ์  ตั้งแต่ ธ.ค. 59 – ม.ค.61 ทั้งสิ้น 441 ราย ใน 66 จังหวัด โดยจังหวัดที่มีผู้ยื่นคำขออนุญาตมากที่สุด 3 ลำดับแรก ได้แก่ นครราชสีมา 45 ราย กรุงเทพมหานคร 34 ราย และร้อยเอ็ด 28 ราย ทั้งนี้ มีจำนวนที่คืนคำขออนุญาตทั้งสิ้น 48 ราย ใน 28 จังหวัด จึงเหลือนิติบุคคลที่ยื่นคำขออนุญาตสุทธิ 393 ราย ใน 64 จังหวัด และมีผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจแล้ว 279 ราย ใน 60 จังหวัด ซึ่งในจำนวนนี้ได้เปิดดำเนินการแล้ว 159 ราย ใน 49 จังหวัด และมีผู้ประกอบการที่ปล่อยสินเชื่อแล้ว 114 ราย ใน 45 จังหวัด. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ dailynews