จ่อระดมสมองถกกฎหมายห้ามใช้ของหลวง9ม.ค.นี้

ปธ.กมธ.ร่างพ.ร.บ.ว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการขัดกันระหว่างประโยชน์ฯ เผยจัดเสวนาฟังความเห็น 9 ม.ค.หลังสังคมถล่มหนักปมห้ามชาร์จมือถือในที่ราชการ เมื่อวันที่ 7 ม.ค. พล.ต.อ.ชัชวาลย์ สุขสมจิตร์ ประธานกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม

พ.ศ. ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่กระทรวงสาธารณะสุขออกประกาศห้ามเจ้าหน้าที่ในสังกัดใช้ทรัพยากรของหน่วยงานทำงานส่วนตัวในหลายๆ กรณี ซึ่งรวมถึงกรณีห้ามนำโทรศัพท์เคลื่อนที่ส่วนตัวมาชาร์จไฟในสถานที่ราชการด้วย ว่า ขณะนี้ยังถือว่าอยู่ระหว่างการพิจารณา  ทั้งนี้กฎหมายดังกล่าวเป็นไปตามระเบียบของป.ป.ช.ที่ออกมาเพื่อแก้ไขปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อน และทราบว่ามีการสอบถามความเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว แต่หลายหน่วยงานยังไม่ได้ส่งความเห็นกลับมาเพราะอาจจะยังมองไม่เห็นภาพของปัญหาที่จะเกิดขึ้นอย่างชัดเจนก็เป็นได้ ดังนั้น ในวันที่ 9 ม.ค. เวลา 09.00 น.ที่รัฐสภา จึงจัดให้มีการเสวนาในเรื่องนี้ โดยเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งส่วนใหญ่เป็นเจ้าหน้าที่รัฐเป็นหลักมาช่วยกันระดมความเห็นกันอีกครั้งว่า กฎหมายนี้สุดท้ายแล้วหน้าตาควรจะออกมาเป็นอย่างไร. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ dailynews