โบราณสถานจวนเรสิดังกัมปอร์ต

อาคารครึ่งตึกครึ่งไม้สามชั้นที่สง่างามด้วยหลังคาทรงปั้นหยาหลังนี้ ในอดีตเคยเป็นที่พำนักของข้าหลวงฝรั่งเศส ผู้ที่ได้รับการมอบหมายจากรัฐบาลฝรั่งเศสให้ปกครองจังหวัดตราด ในปีพ.ศ. 2453-2464 ต่อมาในภายหลัง ปี พ.ศ. 2450-2471 ได้ถูกปรับเปลี่ยนให้เป็นจวนผู้ว่าราชการจังหวัดตราด และปัจจุบันได้กลายเป็นสำนักงานคุมประพฤติ หน่วยงานที่ขึ้นกับกรมราชทัณฑ์ โดยยังคงรูปแบบสถาปัตยกรรมเดิมเอาไว้

ที่ตั้ง : ถนนหลักเมือง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองฯ จังหวัดตราด เปิดให้เข้าชม : วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 09.00-16.00 น. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thai.tourismthailand